O naší firmě

Z naší minulosti

Potravinářská firma SLÁMA má pevné základy vybudované na rodinné řemeslné tradici. Pan Emil Sláma, řezník z Bíteše, si v roce 1912 s manželkou Marií otevřeli řeznictví, uzenářskou dílnu a hostinec v Osové Bitýšce, vstupní bráně ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY. Emil Sláma byl schopný řemeslník, který dovedl dobře nakoupit dobytek, zpracovat maso, zvěřinu i ryby, které dodával na řeznické krámy do Brna a širokého okolí. Po druhé světové válce, syn Emila Slámy, Josef Sláma rozšířil uzenářskou výrobu a výrobu studené kuchyně. Na počátku 50 let došlo ke znárodnění. Řeznickou a hostinskou živnost převzal družstevní podnik Jednota Velké Meziříčí.

Milan Sláma, syn Josefa Slámy si v roce 1991 zřídil živnost a v roce 1994 nechal vystavět moderní potravinářskou výrobu ve Velké Bíteši. V roce 2003 byla také otevřena na náměstí zcela nová, specializovaná prodejna „Slámovo uzenářství“. Prodejnu vedou rodinní příslušníci, tudíž předávání žezla z generace na generaci je zajištěno.

Receptury po předcích na uzenářské výrobky a saláty studené kuchyně jsou střeženým tajemstvím úspěchu rodinného podniku.

Ze současnosti

Dnes je firma SLÁMA z Velké Bíteše moderní, rodinnou potravinářskou společností, která staví svoji další budoucnost na tradici, lásce k řemeslu a prosperitě. S využitím moderní techniky, naplňováním legislativních požadavků, uplatňováním dobré výrobní a hygienické praxe realizuje nové trendy v inovaci potravin. Tajemstvím úspěchu firmy SLÁMA je výroba vybraného sortimentu kvalitních potravinářských výrobků spojená s mimořádnou péčí o spokojenost svých zákazníků. Firma v současné době zaměstnává 150 pracovníků a připravuje realizaci nových projektů ve spolupráci s předními odborníky v oboru. Firma SLÁMA vše činí podle své základní podnikatelské zásady – TO NEJLEPŠÍ PRO SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA.

Rodinná tradice byla a zůstává základem opravdového řemesla. Senioři  jistí základy na kterých řemeslo obohatili jejich otcové, dědové a oni sami. Chrání firmu před neuváženými a riskantními kroky a jsou nositelé etiky vůči svým věrným zákazníkům. Synové mistrů oboru,  junioři mají pozici snad ještě náročnější. Jejich úkolem je posunout rodinnou firmu dál v nových, leckdy mnohem komplikovanějších obchodních podmínkách. Snaží se spoluvytvářet  životaschopnou vizi budoucnosti firmy. To chce nové myšlenky, odvahu, investice, inovace i schopnost a cit pro rozumné riskování. V současnosti pomáhají Milanu Slámovi st. řídit firmu jeho rodinný příslušníci, kteří se mohou na sebe vzájemně spolehnout.